Najstarsza w Polsce Odlewnia Dzwonów ,  szczycąca się ponad  200. letnią  tradycją ludwisarską ,  wykonawca największego dzwonu w Polsce

ma  zaszczyt zaoferować  Przewielebnym Księżom:

  • dzwony kościelne pojedyncze
  • dzwony w zestawach wielogłosowych durowych i mollowych
  • doharmonizowywanie nowych dzwonów do już posiadanych
  • sterowane komputerowo napędy dzwonów
  • wykonanie dzwonnic stalowych wolno stojących
  • montaż i naprawy dzwonów
  • 20.letnią gwarancję i umiarkowane ceny

Ojciec  Święty ,    Jan  Paweł  II poświęcił  ponad  200  naszych  dzwonów  podczas Swoich  pielgrzymek   po całym  świecie.  Między  innymi w  Warszawie,   Krakowie, Słupsku,  Katowicach,  Rzeszowie,  Tarnowie,  Krośnie,  Olsztynie,   Trnawie  na Słowacji,   Kijowie,  Lwowie .

Naszym dziełem są dzwony na polskie cmentarze w Katyniu,   Charkowe i  Miednoje  wykonane na  zamówienie  Polskiego  Rządu, w Licheniu,   Warszawie  - parafia Św. St. Kostki  –  poświęcony   Ks.  J.  Popiełuszce.

Dzwony   nasze   dzwonią   na wszystkich   kontynentach w Afryce,   Azji,   Ameryce Północnej  i  Południowej, Australii  i  Europie .

Szczycimy  się  uznaniem   naszych  Klientów   oraz   osobistym   poparciem   Jego Ekscelencji  Ks.  Arcybiskupa –Seniora Ignacego  Tokarczuka , Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika  i  Kurii  Przemyskiej.